Toista kohti kurkottaen

Juha T. Koskinen
Kotonsoittaja Nobutaka Yoshizawa tilasi minulta sooloteoksen resitaaliinsa 17-kieliselle bassokotolle. Teos sai nimekseen Usugôri, jonka voisi suomentaa ”heikoilla jäillä”. Vaikka teoksen nimi etupäässä viittaa myöhäissyksyyn, voi sen myös nähdä metaforana kanssakäymisen haasteista kaukaisen kulttuurin edustajien kanssa.
Read More